Jak składać reklamację?

I. Uszkodzenie towaru w transporcie.

Kupujący jest proszony o dokładne sprawdzenie przesyłki w momencie odbioru, w obecności kuriera, który ma obowiązek tę czynność umożliwić.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, prób otwierania paczki lub braków towaru Kupujący ma prawo:

1. Odmówić odbioru przesyłki, która za pośrednictwem firmy kurierskiej zostanie zwrócona do naszej firmy. Na dokumencie przewozowym należy napisać: "odmowa odbioru z powodu uszkodzenia przesyłki".

2. Odebrać przesyłkę i sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Protokół szkody powinien zawierać nazwy uszkodzonych produktów i szczegółowy opis rodzaju uszkodzeń. Protokół musi być czytelnie podpisany przez Kupującego i kuriera.

Uwaga!
We wszystkich przypadkach prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z naszą firmą w celu ustalenia dalszego postępowania.


II. Reklamowanie jakości towaru

W przypadku stwierdzenia wady produktu w trakcie jego użytkowania, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem sprzedaży: tel. 058 343 24 83 - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8-ej do 16-tej, w celu ustalenia sposobu załatwienia reklamacji.

Uwaga!
Sklep nie przyjmuje przesyłek z reklamowanym towarem odesłanych przez klienta za pobraniem.

W przypadku uznania reklamacji sklep zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na pełnowartościowy oraz dostarczenia go na własny koszt Kupującemu. Na życzenie Kupującego sklep może również zwrócić równowartość reklamowanego towaru na wskazane konto bankowe.

Jeśli reklamacja nie zostanie uznana, sklep może odesłać towar wyłącznie na życzenie i koszt Kupującego.