Polityka prywatności

Polityka prywatności Superzoo.pl – RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.
W związku z powyższym, zgodnie z zaleceniami RODO, przekazujemy poniżej niezbędne informacje w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych sklepu Superzoo.pl (zwanym dalej Sklepem), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest Dog-Mat Okorowski Sp.j. ul. Grunwaldzka 487 B, 80-309 Gdańsk, NIP: 585-10-15-004, REGON: 191030524

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo uzyskać informacje, kontaktując się w następujący sposób:
telefonicznie - pod numerem telefonu 58 343-24-83
za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem administrator.danych@dog-mat.pl
listownie – pod adresem siedziby administratora danych
osobiście – pod adresem siedziby administratora danych

JAKIE DANE ZBIERAMY I W JAKIM CELU
Zbieramy od Państwa dane w dwóch przypadkach – przy rejestracji w Sklepie i przy składaniu zamówienia.

1. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie, dzięki czemu nie trzeba przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia. Rejestracja powoduje oszczędność czasu oraz umożliwia zarejestrowanym klientom udział w ewentualnych programach lojalnościowych oraz promocjach i uzyskanie dzięki temu rabatu. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość sprawdzenia statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów.

W trakcie rejestracji prosimy o:
imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam do zaadresowania przesyłki;
e-mail – niezbędny do komunikacji z Państwem związanej z korzystaniem ze Sklepu;
numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz przydatny do komunikacji z Państwem, w związku z korzystaniem ze Sklepu

2. Złożenie zamówienia
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o:
imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz przydatny do komunikacji z Państwem związanej z realizacją zamówienia.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybierzecie Państwo dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o:
imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz przydatny do komunikacji z Państwem związanej z realizacją zamówienia.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybierzecie Państwo wystawienie dokumentu sprzedaży VAT na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o:
imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy - w celach analitycznych i statystycznych;

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE
Dane podane w trakcie składania zamówienia oraz rejestracji są przetwarzane przez Dog-Mat Okorowski sp.j.
Poza tym odbiorcami Państwa danych mogą być:
firmy kurierskie i spedycyjne w celu dostarczenia zamówionego towaru
podmioty obsługujące płatności elektroniczne w celu dokonania płatności za towar
organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa
Dane Państwa nie są przekazywane żadnym innym podmiotom ani poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE
Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez którąkolwiek ze stron, w związku z zawartą w Sklepie umową kupna-sprzedaży
cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
w zależności od tego, co ma zastosowanie w konkretnym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA
Przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do Państwa danych osobowych
ich sprostowania
usunięcia
ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo także prawo do:
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
żądania przeniesienia danych do innego administratora

Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznają Państwo, że ich dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

CZY PROWADZIMY PROFILOWANIE
Nie prowadzimy profilowania danych klientów ze Sklepu.

CZY STOSUJEMY PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies, tzw. ciasteczek. Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i ułatwiają korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu, jednocześnie nie powodując zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki cookies oraz zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W naszym sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- zapamiętywania informacji o Państwa sesji
- statystycznym
- ułatwiania korzystania z funkcji Sklepu

 

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl